Frivillige oppdrag

Våre frivillige er unge og gamle, menn og kvinner, studenter, yrkesaktive og pensjonister.

Det finnes mange muligheter i YFU, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det finnes en rekke forskjellige engasjement som må ivaretas. Du kan selv bestemme hva du ønsker å gjøre og i stor grad forme dine oppgaver – kreativitet og oppfinnsomhet er velkomment! Nedenfor ser du noen av tingene du kan engasjere deg i.

INTERVJUE ELEVER OG VERTSFAMILIER

Dette er en flott mulighet til å møte mennesker fra hele Norge! Du vil svare på spørsmål om hvordan det er å ha vært utvekslingselev. Vi hjelper deg med informasjon om hvordan du bør forberede deg til intervju, og hvordan de gjennomføres. Du kan ha intervju med en gruppe framtidige elever eller bare én. Vanligvis gjøres intervjuene sammen med andre frivillige, enten i par eller i grupper.


Intervju av en framtidig vertsfamilie skjer vanligvis i familiens hjem. Din oppgave blir å finne ut av deres interesser og motivasjon for å ta imot en utvekslingselev. I tillegg skal du snakke om hva det betyr å være vertsfamilie og om hvordan YFU arbeider. 


ORGANISERE SAMLINGER

I løpet av utvekslingsåret deltar elvene på flere samlinger, som forberedelsessamling, ankomstsamling, høstsamling, midtårssamling, avreisesamling og hjemkomstsamling. Samlingene holdes enten regionalt eller nasjonalt, og det er frivillige som både planlegger og gjennomfører. Samlingene skal være et sted for både refleksjon og moro, samt gi elevene mulighet til å bli kjent med hverandre og YFU. Hvis du er ansvarlig, sosial og liker å omgås unge er dette tingen! De viktigste samlingene har egen arbeidsgruppe med egen teamleder.

REKRUTTERING

Presentasjonsholderen er en nøkkelperson for YFU. Ingen arena er bedre for YFU enn skolene, og vi besøker både ungdomsskoler og videregående skoler for å rekruttere elever, vertsfamilier og frivillige. YFU har regelmessig opplæring i presentasjonsteknikk. I tillegg har vi flere hjelpemidler for at skolebesøkene skal bli så bra og morsomme som mulig. Arbeidet følges opp av arbeidsgruppe for skolepresentasjoner. Du kan gjøre så mange skolepresentasjoner som du ønsker, alene eller sammen med andre frivillige eller elever.


Vi trenger tidligere utvekslingselever med utvekslingsoppholdet friskt i minne, slik at dere kan fortelle interesserte folk om deres opplevelser. Dere er de fremste ekspertene på hva det vil si å dra på utveksling!


KOORDINERE AKTIVITETER, LOKALT OG NASJONALT

Frivillige i store byer planlegger store og små aktiviteter gjennom alumnigruppene, og til disse aktivitetene er det alltid mye som kan og bør gjøres. Uansett om man ønsker å bruke lite eller mye tid kan man bidra! Du kan for eksempel arrangere en sosial aktivitet, være med på stands eller stunts, henge opp plakater, representere YFU i ulike sammenhenger eller bake når det trengs.

JUNIOR- OG SENIORKONTAKT

Juniorkontakten er en ungdom som ofte er elevens første venn. Han eller hun hjelper eleven å bli kjent med nærmiljøet og andre ungdommer, og skal være en jevnaldrende eleven kan snakke med og gjøre ting sammen med.

Seniorkontakten er en trygg voksen som gjennom jevnlig kontakt er en støtte for både familie og elev. Hvis det skulle oppstå problemer eller utfordringer i familien er seniorkontaktpersonen der for å kunne gi råd, hjelpe til og gi et blikk utenfra. Dette er en svært viktig rolle, og passer for stabile og trygge personer med gode kommunikasjonsevner.

MARKEDSFØRING OG PROMOTERING, TEAM MEDIA

TeamMEDIA er et frivilligteam som hjelper YFU-kontoret med å lage visuelt materiale som kan brukes til å promotere YFU som organisasjon, og for å rekruttere nye, norske utvekslingselever, så vel som vertsfamilier til elevene som kommer til Norge på utveksling.

Vi er alltid på utkikk etter dere som ønsker å skrive om utvekslingsåret deres eller historier fra tiden som frivillig! Du bestemmer selv hvor mye du vil skrive, og i hvilket format. Kontakt oss for mer informasjon, og se deg rundt på nettsiden for andre historier skrevet av tidligere utvekslingselever og frivillige. 

INTERNASJONALE ENGASJEMENt

Praksis (internships)

Flere av våre frivillige har fått verdifulle arbeidserfaringer som praktikanter på ulike YFU-kontor rundt om i verden. Våre frivillige har blant annet vært i Argentina, Belgia, Sveits, Ungarn og Spania. I tillegg har vi hatt flere praktikanter hos oss i YFU Norge.

Praktikanter bor vanligvis hos en vertsfamilie, og får litt lommepenger i løpet av oppholdet. Flybilletter til og fra blir betalt av praktikantene selv.  

Seminarer

Som en internasjonal organisasjon kan YFU tilby seminarer utenfor Norge. Seminar er en flott mulighet til å utvikle ferdigheter, få nye venner og lære mer om YFU.

Temaet for de internasjonale samlingene varierer, og de foregår på ulike tidspunkt gjennom hele året. Vi gir beskjed når slike muligheter dukker opp, enten i Facebookgruppen vår eller i nyhetsbrevet vårt.

YES

Young Europeans’ Seminar (YES) er en årlig, interkulturell samling for over 500 europeiske utvekslingselever som finner sted på slutten av skoleåret deres. YES blir arrangert av over 100 YFU-frivillige fra hele verden, med ulike roller og oppgaver.

YES er en uforglemmelig opplevelse med nye venner, kunnskap og interkulturelt samarbeid. For å bli en del av YES må du sende inn en søknad til ulike stillinger. Utlysningene skjer i løpet av våren, og vi informerer våre frivillige når dette skjer.

landsStyret

Landsstyret er YFU Norges øverste organ, og i landsstyret bestemmes retningen organisasjonen skal bevege seg i. Alumner, frivillige og andre velges inn som styremedlemmer, og får med det sjansen til å være med å forme fremtidens YFU-organisasjon.

Du kan kontakte landsstyret for mer informasjon.