Frivillige

Bli frivillig og bidra til en bedre verden

YFU startet som en frivillig organisasjon for over 60 år siden, og vi holder fortsatt fast ved dette prinsippet, med 12.000 frivillige verden over. YFU er én av få frivilligbaserte utvekslingsprogram internasjonalt. Vi gjør det vi gjør, fordi vi elsker det!

"Det er utrolig mange flinke folk rundt omkring i YFU. Ikke bare er det kjekt å bli kjent med slike mennesker, men det er også kjekt å samarbeide med dem. Det er mange muligheter for dette, både for enkeltpersoner og for organisasjonen i helhet."

Vi kan tilby deg en unik mulighet som frivillig. Vi har et mangfold av frivillige rundt om i verden, som samles om et felles mål: å påvirke et individs liv. Du vil bli en viktig del av vår organisasjon, som vil gi deg nyttige erfaringer og ferdigheter innen interkulturell kommunikasjon, lederskap, organisering og mer. 

Du får unike erfaringer fordi:

  • Du får nye venner fra hele verden
  • Du møter nye kulturer
  • Du lærer mer om deg selv
  • Du får nyttig erfaring for arbeidslivet
  • Du får mulighet til å delta på nasjonale og internasjonale kurs og seminar

Du får utvikle ferdigheter innen:

  • Interkulturell kommunikasjon
  • Prosjektarbeid
  • Mekling og rådgivning
  • Ledelse
  • Og mye mer

"Det å være frivillig i YFU har gitt meg utrolig mye siden jeg kom hjem fra mitt utvekslingsopphold i Mexico i 2008/2009. Ikke bare har organisasjonserfaringen jeg har fått gjennom frivilligarbeidet bidratt til en forbedret CV, men jeg har fått mange venner og lært utrolig mye gjennom det å være frivillig."

Frivillige er drivkraften i YFU, og alle er velkommen til å bidra. Engasjer deg og gjør en forskjell!

Du kan bidra til å:

Tilrettelegge for interkulturell læring

Skape gode opplevelser for våre elever og vertsfamilier

Spre kunnskap om YFU og vårt formål

Koordinere aktiviteter og oppdrag

Kjempe mot intoleranse og fordommer

Skape en fredeligere verden

Velkommen til YFU frivillig!

YFU startet som en frivillig organisasjon for over 60 år siden, og vi holder fortsatt fast ved dette prinsippet, med 12.000 frivillige verden over. YFU er én av få frivilligbaserte utvekslingsprogram internasjonalt. Vi gjør det vi gjør, fordi vi elsker det!

Vi kan tilby deg en unik mulighet som frivillig. Vi har et mangfold av frivillige rundt om i verden, som samles om et felles mål: å påvirke et individs liv. Du vil bli en viktig del av vår organisasjon, som vil gi deg nyttige erfaringer og ferdigheter innen interkulturell kommunikasjon, lederskap, organisering og mer.

YFU hadde ikke eksistert uten frivillige. Noen frivillige er tidligere utvekslingselever og vertsfamilier, mens andre er foreldre og studenter. Felles for dem er at hver og en besitter ulike erfaringer og egenskaper som er nødvending for å ha en suksessfull og innflytelsesrik organisasjon. Vi i YFU er veldig takknemlig for tiden og energien de frivillige legger ned! Vi vil at du skal bli en del av laget, og har ulike arenaer hvor du kan engasjere deg. Om du liker å jobbe med mennesker, kan du hjelpe til på ulike samlinger eller intervjue framtidige elever og vertsfamilier. Om du liker å planlegge og organisere, kan du jobbe administrativt eller hjelpe til med å utvikle retningslinjer. Uansett hvilke interesser du har, har vi et sted hvor du kan hjelpe til!