Bli medlem

Bidra til en fredeligere verden

Som medlem i YFU støtter du vårt arbeid for å

  • Bygge broer mellom mennesker fra forskjellige kulturer
  • Bryte ned fordommer og stereotypier
  • Øke verdien av mangfold og kulturell forståelse i vårt samfunn

Gjennom elevutveksling på videregående og andre læringsaktiviteter får ungdom, familier og lokalsamfunn utforske sin egen og andres kulturer, verdier og måter å leve på innenfor trygge rammer.

Typer medlemskap

  • Medlem: 50 kr per år
  • Familiemedlemskap: 100 kr per år

Familiemedlemskap gjelder for alle i en familie som bor på samme adresse.

Spørsmål

Har du spørsmål om å bli medlem eller ditt medlemskap, kontakt oss på medlem@yfu.no.

Meld deg inn i dag