Prosjekt

SKILLSET: Supporting Knowledgeable Intercultural Life-long Learners: Sustain, Encourage, and Train

Our volunteers are crucial in many ways for YFU. They interview and prepare exchange students and host families; they facilitate orientations for students who are on exchange in Norway; they facilitate trainings for host families and contact persons; they arrange social meet up’s for former exchange students and YFU alumni; they act as contact persons for students who are in Norway and much more. In order to do all these things properly and to enjoy doing them even more, our volunteers needed training.

SKILLSET project was made possible when we received a grant from LNU Herreløs arv. Multiple trainings have taken place across Norway and we have had about 120 participants, counting individually those who participate more than once. 

The goals of the project were to:

  • strengthen, revive, and stimulate our existing volunteer network
  • generate new motivated and dedicated volunteers for YFU Norway.

Volunteers who took part in the trainings have been given the tools to continue working for our organization on a higher level than before. They have received knowledge and skills to strengthen our organization, and further develop their own and other volunteers’ skillsets. We believe that through these trainings, our volunteers acquired unique knowledge that benefits and strengthens our organization as well as them as individuals.

SKILLSET in numbers:

1st of it’s kind in YFU Norway.

2 international trainers participated.

Trainings took place in 4 different cities in Norway; Bergen, Oslo, Trondheim and Tromsø.

4 volunteer working groups were created.

5 volunteer working groups were created. / 5 volunteers sent to international trainings abroad.

More than 10 trainings took place in 2017.

Youngest volunteer was 17.

20+ new volunteers recruited.

30 markers bought.

Oldest volunteer was 34.

Volunteers flew about 60 times.

120 participants in the trainings.

More than 1,000 hours of work was put into this.

381,600,00 NOK received as grant.

THE VOLUNTEER WORKING GROUPS:

Vår gruppe, “Task Force”, jobber akkurat nå med måter å knytte YFU Norge tettere sammen, gjennom å lage en nettside og en kalender for de norske YFU’erne. Den første versjonen av kalenderen ble publisert 18.10.17, og vi tror vi er på vei i riktig retning, fordi denne kalenderen vil gjøre det mye enklere for YFU’ere å vite hva som skjer i deres organisasjonen - vår organisasjon.

Lyder Møller Ulvan

“Enestående” er en gruppe for YFUere som ikke tilhører et lokallag. I første omgang jobber den med å kartlegge hvem denne gruppen er og hvilke muligheter som finnes for dem.

Fryd Gunnarschjå

“Team Samlinger” er en gruppe som driver med å forbedre og øke kvaliteten av diverse samlinger innen YFU. Dette teamet jobber med å samle håndbøker og manualer fra tidligere samlinger og oppdatere dem. Dette teamet vil også gjøre disse manualene tilgjengelige for frivillige.

Kista Kallavus

"Frivillig gruppa" jobber med og ta vare på frivillige. Gruppen jobber også med og finne trainings og lignende for frivillige. Et av de første stegene er å finne en frivillig i alle de store byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) som vil være koordinator for de sosiale aktivitetene. 


Frivillige er:

Bergen: Kristine Rommetveit
Tromsø: Ane Mikkelsen
                Aase Jenssen

Oslo: Magnus Slørdahl

Del